“Buss for tog” er en velkjent ordning for norske togpassasjerer, ikke minst på Østlandet hvor utbygginger og store trafikale prosjekter har skapt et stort behov for å omplassere reisende fra skinner til vei i korte og lengre perioder, melder Nettavisen.

NSB søker nå om tillatelse til å bruke utenlandske busstransportører i sommer. Ifølge det statseide togselskapet er det ikke nok kapasitet i Norge til å dekke behovet. I søknaden til Samferdselsdepartementet, som Nettavisen har fått innsyn i, varsler NSB om massiv stans i togtrafikk i sommer:

  • Drammensbanen stenges i seks uker mellom Asker og Drammen og to uker mellom Skøyen og Drammen - uke 26-31
  • Østfoldbanen blir stengt mellom Oslo-Ski-Rygge-Mysen i uke 26-31
  • Kortere perioder med hel eller delvis stenging av Dovrebanen, Gjøvikbanen, Sørlandsbanen og Bergensbanen

 

- Undergraver norske arbeidsbetingelser

I søknaden skriver NSB at de i hovedsak vil bruke det norske markedet, men at kapasiteten ikke er stor nok: “Vi estimerer at antall busskift vil øke fra 8163 sommeren 2018 til 16.500 sommeren 2019”. At det ikke er tilstrekkelig kapasitet i Norge kan "dokumenteres ved behov", skriver NSB.

Men det stemmer rett og slett ikke at det mangler kapasitet, hevder både NHO Transport, som organiserer busselskapene, og Yrkestrafikkforbundet, fagorganisasjonene for sjåførene.

 

- Ved ikke å bruke norske selskaper, bidrar NSB til å underminere norske lønns- og arbeidsbetingelser, og det i en bransje som er under sterkt press fra før, sier generalsekretær Trond Jensrud i Yrkestrafikkforbundet.

Ifølge Jensrud er ikke NSB interessert i å sikre seg avtaler med de norske selskapene:

- Allerede nå ser vi at NSB ikke etterspør de største og beste selskapene i Norge - som har store volum og ryddige tariffavtaler, sier Jensrud.

 

Forbundslederen hevder at NSB ikke engang bruke selskapet de eier selv:

- Nettbuss , som de eier, har jo ryddige forhold, men blir ikke spurt, antakelig fordi de er for dyre for NSB. Det er vanskelig å forstå hva som er poenget med dette hvis det ikke handler om pris. Jeg håper og tror departementet sier nei til dette. Hvis ikke er jo Staten direkte med på å undergrave forholdene for norske arbeidstakere.

- Vi har kapasitet

Det er fullt mulig å dekke behovet med norske bussselskaper, hevder administrerende direktør John H. Stordrange i NHO Transport.

- Vi har nettopp hatt møte med våre 20 medlemmer. Hvis NSB er tidlig ute med bestillinger, senest 1. april, skal de kunne yte tilstrekkelig kapasitet med god margin, sier han.

 

Men betingelsene er uholdbare, fremholder direktøren:

- For enkelte vil det ikke lønne seg å kjøre for NSB. For eksempel får ikke busser som kommer fra andre deler av landet dekket sine kostnader. De får heller ingen kompensasjon for dødtid. Å bli stående til neste morgen etter å ha kjørt to timer er det jo ingen som vil.

- Dødtid kan dekkes opp med andre oppdrag. Man må utnytte ledig kapasitet godt. Hvis de planlegger bussingen bedre, kan de faktisk trenge færre busser enn de har estimert, anslår Stordrange.

 

- Må sikre oss

- Hvorfor må dere bruke utenlandske bussjåfører i sommer?

- Vi har en avtale om kjøre tog på alle strekninger. I blant må vi setteopp buss som alternativ transport. I fjor sommer hadde vi 400 busser i samtidig transport. Det var så vidt vi fikk tak i disse. I år vil vi trenge ca. 500 busser. Vi vil aller helst ha norske busser. Men hvis ikke det lar seg gjøre, har vi bedt om tillatelse til å kunne hente busser fra utlandet, sier Arne Fosen, konserndirektør for persontog i NSB.

 

- Yrkesstrafikkforbundet hevder at dere gjør dette på grunn av pris?

- Vårt motiv er bare å få løst oppdraget.

- Kapasiteten fra norske transportører er mer enn god nok, ifølge NHO Transport, hvis bestillingene kommer før 1. april?

- Da er ikke dette noe problem, i så fall. Vi legger ut dette før den tid, hvis de har rett, sier Fosen.

- De kom fra Bodø

- NHO Transport sier at NSB tilbyr for dårlige betingelser - som at dere ikke vil kompensere for kjøring til Oslo fra andre steder i landet og heller ikke for uønsket dødtid?

- I fjor hadde vi busser fra Bodø i nord, medlemmer av NHO alle sammen. Vi fant løsninger da, og finner løsninger i år. Jeg kan ikke kommentere alle detaljene, men det kom mange busser langveis fra i fjor, så jeg tror ikke dette er så svart. Jeg tror ikke dette var så dårlig butikk for de 400 sjåførene som kom i fjor, sier Fosen.