Bør ha egne yrkesskoler

Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel
DEL

Det er 40 år siden Stortinget i 1974 vedtok lov om videregående opplæring. Loven trådte i kraft i 1976. Da ble de norske, tradisjonsrike yrkesskoler og gymnasier lagt inn under samme lovgivning. Alle skolene skiftet navn til videregående skoler. Gjennom Reform 94 ble skolereformen med stadig mer teoripensum i yrkesutdanningen fullført. Resultatet er at halvparten av elevene på yrkesfag hopper av underveis, og yrkesutdanningen har fått lav status.

Som dansk byggmester, bosatt i Norge i 20 år, tror jeg at det har vært en god hensikt med disse reformene. Det var først og fremst Arbeiderpartiet som på 1970-tallet fikk det for seg at det var «finere» å gå på det gamle gymnasiet, som hovedsakelig hadde teoretiske fag som forberedelse til høyere utdanning. Dette angivelige problemet ble søkt løst ved å slå yrkesskolene sammen med gymnasiene under betegnelsen videregående skoler. Elevene skulle være likeverdige uansett hvilke studieretninger de valgte.

Danmark har beholdt sine tradisjonelle yrkesskoler, hvor elevene først og fremst lærer faget sitt, og hvor det er grunnleggende å bygge opp yrkesstolthet gjennom nøyaktighet og flid. Det var dette systemet man forkastet i Norge i 1976. Yrkesskolene underviste i praktiske yrker, og teoriundervisningen var hovedsakelig knyttet opp mot yrkesutdanningen. De fleste elevene var stolte av skolene sine og gikk ut i arbeidslivet som dyktige håndverkere med høy status.

Dagens situasjon for yrkesutdanning i Norge er kritisk, og elevene er uten skyld for at de mistrives og dropper ut. Når alle i likhetens navn skal presses igjennom den samme teorikvernen, går det lett galt for teorisvake og umotiverte elever. Det gjør at mange ikke klarer å utvikle sine evner og fortrinn når det gjelder praktiske fag, men i stedet ender opp med å føle seg som tapere.

Vestby Miljøpartiet De Grønne mener det var et feilgrep at yrkesskolene ble nedlagt. Vi har derfor foreslått for programkomiteen i Akershus at det bør stimuleres til forsøk med egne yrkesskoler med eget tilpasset pensum utenfor de videregående skolene. Vi håper at NHO tar tak i denne ballen og oppfordrer dem til å se på hvordan yrkesutdanningen fungerer i Danmark. Vi mener en gjenoppretting av yrkesskolene vil være et effektivt grep for å gjenreise håndverksfagenes status og utøvernes yrkesstolthet.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken