En vegg av motstand

Kristian Vahl Østbye i Naturvernforbundet mener det var en sterk motstand mot brualternativ 3 Vestby/Hurum på Vestby vgs onsdag kveld.

Kristian Vahl Østbye i Naturvernforbundet mener det var en sterk motstand mot brualternativ 3 Vestby/Hurum på Vestby vgs onsdag kveld. Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel
DEL

Som viktigste begivenhet i Vestby i forrige uke, ble det holdt et folkemøte om saken onsdag 09.04.2014.

Datoen ble symbolsk, fordi motstanden var så unison. Det kom ingen innlegg for gjennomføring av broalternativet fra Vestby kommunes innbyggere.

For en fullsatt aula på Vestby videregående skole, erklærte det politiske miljøet i Vestby, inklusive ordfører John Ødbehr at man nå er samlet i motstanden mot broplanene via Vestby. Det er også gitt signaler om snarlig vedtak om dette i Vestby kommunestyre.

Alliansen for Bevaring av Kystlandskapet Hvitsten – Son som er pådriver, var delaktig og satt i panelet under folkemøtet, sammen med Vegvesenets Anders Jordbakke og Ødbehr og besvarte spørsmål.

Blant annet ble følgende saker tatt opp:

? Ikke effektivt for folk bosatt i Østfold/Vestfold å reise 60 – 70 km «strafferunde» om Hurum for å nå andre siden. Tid og energibruk.

? Dette vil ødelegge det som er igjen av naturområder, inklusive kystlinje i Vestby vest for E6

? Broforbindelse vil kunne hindre framtidig båttrafikk inn til Oslo(Overgang til ny teknologi høye seilskip)

? Liten samstemmighet mellom gjeldende jernbaneplaner og Trafikk og arealplan for Oslo og Akershus og planarbeidet knyttet til fjordkryssing.

? Miljømessig ulempe ikke i samsvar med målsetning i KVU. I KVU står det: «Et miljøvennlig og effektivt transportsystem med forutsigbar reisetid som ivaretar næringslivets behov, og som knyttet bolig- og arbeidsmarkedene på hver side av Oslofjorden tettere sammen»

? Det stortingsoppnevnte artsregistreringsprogrammet «Siste sjanse» har satt opp flere lokaliteter innenfor området som viktig for bevaring. Området er underkommunisert i forhold til verneverdi for biologisk mangfold.

? Området fullt av kulturminner, selv om det meste fortsatt ikke er undersøkt. Bevis på stedets kvaliteter som «uberørt» område.

? Utbedring av tunell i nord tatt opp, samt effektivisering av ferge.

Vi føler at dette var nok et skritt mot en skrinleggelse av broalternativ Vestby – Hurum, og er sikre på at fornuften vinner fram her. Vi følger saken med argusøyne og har det store flertallet av Vestby befolkning i ryggen.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken