– IKEA har ikke avklart hovedspørsmålet

Motstanderne til IKEA-utbygging på Delijordet mener at jordflyttingsspørsmålet fortsatt ikke er helt avklart.

Motstanderne til IKEA-utbygging på Delijordet mener at jordflyttingsspørsmålet fortsatt ikke er helt avklart. Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel
DEL

Undertegnede organisasjoner etterlyste i begynnelsen av juni et svar på om det er mulig å flytte matjorden på Delijordet slik at kornproduksjonen i ettertid kan bli like høy på de nye arealene. Både IKEA selv og Vestby kommunestyre har lagt dette til grunn for at utbyggingsprosjektet kan realiseres. Vi fremholdt at dette var viktig å avklare før man satte i gang med videre regulering av området.

I sommer har vi sett at det har vært gjennomført arkeologiske undersøkelser på Delijordet. Det er gjort flere interessant funn, og det er dokumentert at jordet har vært brukt til dyrking av mat i flere tusen år. Etter vår mening er dette i seg selv en god grunn til at området ikke blir bygget ned.

Vi som lever i dag har behov for å se et Vestby sentrum omkranset av jordbrukslandskap, ikke asfalt, varehus og betong. IKEA-saken viser tydelig hvorfor den beste matjorden vi har er så utsatt. De første bosetningene i Norge ble etablert der det var mulig å dyrke mat. Med befolkningsvekst og industrialisering er stadig mer matjord ofret fordi den ligger sentralt til og er enkel å bygge på. Kornarealet vårt utgjør nå bare ca. 0,5 % av landets areal, men det bygges fortsatt ned i stort tempo. Vi må allerede importere mye av matkornet vi trenger.

Det står i pressen at mange jordeiere har meldt sin interesse for IKEA-jord. Vi har forstått det slik at matjorden fra Delijordet ikke skal brukes til jordforbedring på allerede dyrkede arealer. Kravet skal være å opparbeide helt nye kornarealer, og ved flyttingen må man også ta hensyn til å bevare biologisk mangfold og viktige natur- og friluftsområder.

Forskningsinstituttet Bioforsk i Ås er bedt av IKEA å utrede hvordan jordflyttingen kan foregå. Vi har kontaktet forskningsdirektør Nils Vagstad ved Bioforsk. Han forteller at oppdraget Bioforsk har fått er å utrede hvordan jorden kan flyttes på best mulig måte. Målsetningen er fortsatt at kornproduksjonen skal opprettholdes, men Vagstad sier dette er et resultat Bioforsk ikke kan garantere.

Vi mener derfor at hovedspørsmålet i IKEA-saken ikke er avklart. Det er fortsatt ikke sannsynliggjort at jordflyttingen lar seg gjennomføre med det resultatet som er lovet. Saken har allerede bidratt til å svekke

IKEAs gode omdømme som et konsern som tar bærekraft på alvor. Derfor er det vanskelig å forstå hvorfor konsernet bruker så mye prestisje og økonomiske midler på et så tvilsom prosjekt i stedet for å finne et område i Vestby kommune som ikke berører dyrket mark. Hele bygda ønsker dem velkommen, men ikke til å ta maten ut av munnen på kommende generasjoner.

Av:

Bjørg Tveit Strøm,
Vestby Landbrukslag

Kristian Østbye,
Naturvernforbundet i Vestby

Lars Johan Rustad,
Vestby Kristelig Folkeparti

Arjo van Genderen,
Vestby Venstre

Ola Morten Geving,
Vestby Senterparti

Bente Bakke,
Vestby Miljøpartiet De Grønne

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken