– Kirke i Son: Det er farlig det!

Av
Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

Motkreftene for å få reist en arbeidskirke i Son har siste uke fått ny kraft. De har alltid vært der. Men etter at Kirkelovens bestemmelser om at hele kirkebygget må vigsles, kommer motstandernes våpendragere igjen på banen. En vigsling vil etter deres mening medføre lukten av kristenmanns blod i alle vegger og da sier man som Ludvik i Flåklypa: ”det er farlig det”. Dette til tross for at byggekomiteen bekrefter at en vigsling ikke skal influerer på bruken verken til kirke eller kulturarrangementer.

Jeg var selv aktiv med i kommunepolitikken da den triste meldingen om brannen på Såner kirke kom i 1995. Bygdefolket i Hølen og Såner sto opp for å sikre at Sognekirken ble gjenreist på branntomta og fikk etter sterk kamp gjennomslag for det. Sterke kirkelige krefter med biskopen i spissen og med myndighet til å fastsette lokaliseringen, ville primært gjenreise hele kirkebygget i Son. Men etter samtaler, diskusjoner og møter med biskopen, lokale kirkelige myndigheter, lokalpolitikere og befolkningen i Såner sogn, ble det enighet om en delt løsning. Ny sognekirke på Såner og en arbeidskirke i Son med 300 sitteplasser.

Politikere fra alle partier forsto den gang hva vedtaket innebar. Det er imidlertid snart gått 20 år siden brannen. Mange ”husker” ikke eller kjenner ikke, de forpliktelsene kommunen sa ja til som forutsetning for å få reist sognekirken på Såner. I tillegg har det vært sterke krefter som har ønsket å trenere og vurdere på nytt behovet for en kirke i Son.

Nå er planer endelig utarbeidet for en kulturkirke i Son med en kapasitet begrenset til det som Kirkelovens bestemmelser krever. (Egentlig noe mindre; 270 sitteplasser mot et krav på 300). Grunnsteinsnedsettelse skal skje i januar. Tomta som er gitt av menigheten, er så si ferdig ryddet og entreprenøren som skal bygge kirken, er i full gang. En utsettelse og revidering av tegningene vil påføre prosjektet betydelige ekstrakostnader. En dialog mellom representanter for de ulike politiske partier må kunne løse opp i en tilsynelatende fastlåst situasjon og avklare eventuelle missforståelser. Videre sørge for at bygget nå blir reist etter vedtatte planer, tegninger og finansiering. Ordføreren er vel den rette til å ta et slikt initiativ for å få fram en løsning som ikke medfører ytterligere problemer og kostnader for kommunen og menigheten med å ferdigstille en lovpålagt kirkeløsning i Son etter snart 20 års ventetid.

Artikkeltags