Det er nå kjent at kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) godkjenner nedbygging av 70 dekar førsteklasses matjord på Delijordet i Vestby til tomt for møbelvarehuset IKEA. Han har dermed fulgt opp landbruks- og matminister Sylvi Listhaugs (Frp) tidligere anbefaling. Tidligere er det kunngjort at ca. 1000 dekar matjord i Trondheim skal bygges ned til fordel for boliger. Som i Vestby er det der gode alternative tomter uten å øde vår sparsomme matjord.

– Vi har formulert vår anbefaling som et uttrykk for at det nå er valgt en ny politisk kurs, sier Listhaug.

I begge tilfeller har fagmyndighetene og fylkesmannen, i tråd med de rikspolitiske retningslinjer fra den rødgrønne regjeringens tid for vern av matjord, frarådd nedbygging. I Vestby har også både Statens vegvesen og Jernbaneverket gjort innsigelser.

Det bør være av interesse å gå statsrådenes argumentasjon for ja til Ikea litt nærmere etter i sømmene.

Selvfølgelig teller lokalpolitikernes interesse for mer aktivitet i Vestby. Men når Sanner, som Listhaug, påberoper seg at 20 av de 22 kommunene i Akershus støtter Ikeas planer, er vel det meget tvilsomt. Saken har ikke vært oppe til saksbehandling og avgjørelse i de kommunale organer.

For tiden har Akershuskommunene til drøfting utkast til Regionplan for areal og transport i Oslo og Akershus.

– Framtidig utbyggingsmønster skal være arealeffektivt, og plasskrevende varehandel ønskes plassert utenfor knutepunktene, heter det i utkastet.

La Plansamarbeidet om nevnte regionplan først bli ferdig før det settes i gang en irreversibel ødeleggende nedbygging av matjord i Vestby!

Sanner påpeker at det er spennende at IKEA ønsker seg nærhet til gangavstand til jernbanestasjon og å legge til rette for bruk av kollektivtransport til møbelvarehuset. Jeg spør: Hvor mange tar lenestolen med seg under armen til toget eller bussen? Sitatet om mannen ”med hodet under armen (til Sylvi?) og armen i bind”, slår meg. Jeg synes egentlig synd på Sanner. Han må ha vært under press?

Tenk om han kunne lytte til alle argumenter for bedre jordvern. En av dem han burde lytte til, er i det minste sin egen partifelle, tidligere statsminister Kåre Willoch.

– For kommunene vil hensynet til landets matproduksjon være av mindre betydning. Vi må ha en nasjonal politikk for å bevare landets evne til matproduksjon, sier Willoch.

Delijordet i Vestby, og også jordene i Trondheim, representerer matfat som har vært til menneskers livsopphold i tusen år. Vi trenger den ene prosenten av vårt landareal som er kornjord. Dette er også et moralsk spørsmål når vi vet at en milliard av verdens befolkning sulter. Julen er omsorgens og ettertankens tid. La oss ved et nytt år tenke framover. Vi har et stort ansvar overfor de nye generasjonene.

Nå må vi sette vår lit til IKEA, som kan flytte sine byggeplaner et par km sydover, til berggrunn. Selskapet har nemlig i mange år samarbeidet med World Wide Fund (WWF) for å fremme en mer bærekraftig bruk av naturressurser. Og hvilken naturressurs er viktigere enn den som gir oss vårt daglige brød? For IKEA er et godt omdømme en viktig ressurs, og de vet nok å ta vare på dette omdømmet. Håper jeg!

Godt nytt år!