– Nei, ikke nå igjen

Statens vegvesen ser på fire alternativer til bro eller tunnel over Oslofjorden. Vestby er med i diskusjonene. Til glede for noen og irritasjon for andre.

Statens vegvesen ser på fire alternativer til bro eller tunnel over Oslofjorden. Vestby er med i diskusjonene. Til glede for noen og irritasjon for andre. Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel
DEL

Vestbys ja-menneske, ordfører Ødbehr, svelger forslaget om bro over Oslofjorden fra Filtvedt til Vestby som en god løsning.

I følge Vestby Avis torsdag 30. januar, sier ordføreren at - «skal vi ha en helt åpen Oslofjord er alternativet med bro fra Vestby det beste og en veldig god løsning». Og det uten å si noe om hvilke konsekvenser dette vil medføre!

Vestby kommune markedsfører seg med sin unike kystlinje og sine gode rekreasjonsområder, og er det noe vi kan være stolte av, så er det nettopp det. Et sammenhengende friområde på tre kilometer fra Krokstrand til Emmerstad langs fjorden, med et nesten urørt skogsareal på over 9kvadratkilometer i bakkant, finnes ikke andre steder langs indre Oslofjord. Dette området benyttes stadig mer av innbyggere i Vestby. Etter hvert som folketallet øker i takt med kommunens intensive utbyggingen, må disse områdene sikres for å ivareta de verdiene som ikke kan måles i penger, men som kan måles i helse og trivsel! Dette er også et ansvar vi har for kommende generasjoner.

Det har tydeligvis blitt arbeidet lenge med planer om en bro over Oslofjorden ved Vestby uten at det har kommet til offentligheten. Buskerud fylkeskommune har for en god stund siden laget en videoanimasjon over hvor flott en bro fra Filtvedt til Vestby vil bli.

Den kan ses her!

Hvordan innbyggerne på Filtvet stiller seg til prosjektet vil være spennende å se, men for oss på østsiden av fjorden er ilandføringen en bro skissert til rett sør for Emmerstad, i området ved Stjernåsen. Akkurat i dette området planla myndighetene et atomkraftverk, senere et varmekraftverk, i 1972. Det ble skrinlagt etter folkets massive motstand. Vi kan leve med nåværende høyspentgate gjennom disse naturområdene. Visuelt ikke så vakkert, men under disse kan mennesker og dyr ferdes fritt. De båndlegger noen få kvadratmeter til ilandføring av sjøkablene ved Brenntangen, men ferdselen langs strendene hindres ikke vesentlig.

Det behøves ingen stor fantasi for å se for seg hvordan dette fantastiske friområdet vil bli berørt og delt i to hvis det skal høvles plass til firefelts motorvei og tospors jernbane! I realiteten betyr dette at området raseres. Den nyetablerte Kyststien kan sikkert legges i tunnel under motorveien. Viltet kan sikkert ledes ved hjelp av gjerder til anlagte viltunderganger. Det kan sikkert anlegges flotte utsiktspunkter for bilturistene på begge sider av fjorden, osv, men ingen ting av dette ivaretar det genuine rekreasjonsområdet vi her snakker om.

Vestby kommune har stadig lagt ned mer og mer arbeid i å legge dette området til rette for friluftsliv. De har opparbeidet gode badeplasser, anlagt kyststi, bidratt til at Svartåshytta er tilgjengelig for allmennheten, de er i positiv dialog med Petter Olsen om allmennhetens bruk av Haugerskauen, de bidrar til opparbeidelse av merkede turstier, de utgir turbøker som opplyser befolkningen om mulighetene i området, de merker severdigheter og plotter inn historiske kulturminner, (og mange av disse vil bli rasert av planene), de kjører kampanjer for å fremme folkehelsa og ikke minst markedsfører de seg med fokus på dette i sin informasjonsbrosjyre «Vestby – Din kommune». eller fra brosjyren beregnet for turister.

Hva mener egentlig ordføreren? Står han inne for det som han har gitt sin tilslutning i disse brosjyrene eller mener han at det ikke gjør noe om sammenhengende friluftsområder ikke opprettholdes?

Dessverre kan han ikke gjøre som Ole Brum og si: «Ja takk! Begge deler!»

Kjære positive, ja-ordfører; si JA til å beholde dette unike friområdet.

Si JA til den andre løsningen for bedring av trafikken over Oslofjorden og sammenbinding av Østland og Sørland; erstatt fergene Moss – Horten med tunnel eller bro i samme område.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken