Nødvendig å stevne Vestby kommune

Soon Seilforening blir ikke enig med Vestby kommune om eierrettighetene rundt brygga utenfor klubbens lokaler. Nå varsler de at det blir rettssak.

Soon Seilforening blir ikke enig med Vestby kommune om eierrettighetene rundt brygga utenfor klubbens lokaler. Nå varsler de at det blir rettssak. Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel
DEL

Klikk her for å følge Vestby Avis på Facebook!
Klikk her for å følge Vestby Avis på Twitter!

Kommentar til «Seilforeningen med klar melding» i Vestby Avis forrige uke.

Ordfører John Ødbehr synes det er merkelig at Soon Seilforening går ut på denne måten.

«Vi er ikke ute etter å ta noen brygge fra seilforeningen», uttaler ordføreren.

Det var da merkelig! Seilforeningens målebrev viser at eiendommen grenser mot sjøen i vest, ikke mot en stripe kommunal eiendom mellom seilforeningen og sjøen. Den aktuelle stripen utgjør seilforeningens trebrygge som er bygget, drevet og vedlikeholdt av seilforeningen helt siden den ble bygget på midten av 1980-tallet.

Oss bekjent har Vestby kommune de 3 siste årene hevdet at de overtok brygga ved et makeskifte i 1988. Først 23 år etter «fikset» kommunens administrasjonen dette ved å tilføye arealet til kommunens eiendom uten noen form for nabovarsling, uten samtykke fra Soon Seilforening og uten at det er framlagt noe sammenføyningsvedtak fra kommunens side eller utarbeidet nye målebrev! Hvis ikke dette er «å ta brygga fra seilforeningen», vet ikke jeg.

For øvrig har Follo tingrett satt av 2. og 3. desember til rettssaken. Dette er avklart mellom Tingretten og partenes advokater, og nokså merkelig at ordføreren ikke er kjent med. At han er av den oppfatning at rettssak bør unngås er oppsiktsvekkende, men lite å sette lit til.

Kommunens forhandlingsutvalg med partitoppene Ødbehr, Ludvigsen og Thorsen, iherdig støttet av administrasjonen, har hårdnakket hevdet at de eier seilforeningens trebrygge de siste 3 årene.

Dette til tross for at det i kommunens eget brev til seilforeningen fra den aktuelle perioden fastslås at «Strandpromenaden beholdes på seilforeningens eiendom». Da har det dessverre vist seg nødvendig å stevne Vestby kommune for retten.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken