Noen fakta om Son kulturkirke

Av
Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

I den pågående debatten om Son kulturkirke er det viktig å minne om hva som er fakta i saken:

- Kommunestyret i Vestby har vedtatt at det skal bygges en flerbrukskirke i Son med 300 sitteplasser. Dette oppfyller kravet fra Departementet.

- Bygget som kommunestyret har godkjent og gitt støtte til i 2011 og 2012 er akkurat det samme bygget som nå reises.

- Det ble bevilget kr 25 millioner som skal utbetales over 3 år. 14 millioner er utbetalt, de siste 11 millioner skal etter planen utbetales i 2013. Dette er ingen ekstrabevilgning til et større bygg.

- Det har hele tiden vært en flerbrukskirke som har ligget til grunn for vedtaket. Fjerner man kjøkkenet på 27 m2 og peisestua på 73 m2 fjerner man mye av grunnlaget for flerbrukskirken, da får man en seremonikirke, som på Såner.

- Kirken slik den er tegnet er allerede i minste laget, med kun 270 sitteplasser. Det lar seg vanskelig gjøre å bygge noe mindre. Det vil departementet ikke godta.

- Bygget er sponset med 23 millioner(tomt til 16 millioner og 7 millioner i egenkapital), noe alle, også kommunen, nyter godt av.

- Driftsbudsjettet ble lagt frem i 2011, der det er lagt opp til en 50/50 deling mellom kirken og kommunen, dette har vært kjent siden 2011. Det stemmer ikke at kommunestyret tok ut driftsmidler pga at kirken ble noe annet. En slik begrunnelse finnes det meg bekjent ikke noe vedtak på.

- Det er ingen endringer i bruken i forhold til det bygget som ble godkjent i 2011. Kirken får et livssynsåpent rom; et rom uten religiøse symboler og med egen inngang.

- Graden av vigsling har aldri vært noen forutsetning. Det som har vært en forutsetning er at det skal være et bygg som mange kan bruke. En flerbrukskirke.

- Vigsling er en ordning som skal opp til behandling i Kirkerådet i 2015, og det er lite vi kan gjøre nå. Byggekomiteen har nok undervurdert den betydning politikere ville legge i vigslingsspørsmålet. Når vi fikk pålegg om vigsling av hele bygge, ser jeg at byggekomiteen burde kommunisert dette tydeligere til kommunestyret og befolkningen.

- Vigsling endrer ikke bruken av kirken, det ligger til grunn for byggekomiteens vurdering.

- Det har derfor aldri vært hensikten å føre noen bak lyset – og det har vært informert. Moss avis brakte nyheten om vigsling bare en uke etter at den ble kjent for oss, da på bakgrunn av sakspapirer fra Kirkevergen – de samme sakspapirer som ble sendt til kommunen. Det synes derfor helt feil å si at byggekomiteen har lurt politikerne.

- Kulturkirkene Jacob og Bøhler i Oslo og Geilo kulturkirke er gode eksempler på eksisterende kirker som benyttes til et stort mangfold av kulturelle aktiviteter, både kirkelige og ikke-kirkelige. De er alle svært populære bygg i lokalsamfunnet. Son kulturkirke vil på samme måte bli et aktivum for hele bredden av det lokale kulturlivet.

Til de som er kommet med utspill om å stanse prosjektet, er det naturlig å spørre:

- Hvor er belegget for å si at dette blir noe annet enn det som er vedtatt? Hvilke vedtak sikter man til?

- Hva er det man ønsker fjernet i det eksisterende bygget – og hvorfor?

- Kommunen har en lovpålagt plikt til å drifte kirker, det har vært klart hele tiden. Hva er annerledes nå?

Jeg håper våre politikere ser nytten av dette bygget og også verdsetter den eksterne finansiering på 23 millioner og det frivillig arbeidet som er gjort og kommer til å bli gjort. Å stanse prosjektet nå er ensbetydende med ekstra kostnader og vil trolig ikke føre til noen merverdi eller besparelser, verken på bygg eller drift.

Artikkeltags