Det begynner å bli et mønster. De fire partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Krf og Venstre søkte sammen og dannet et politisk flertall etter forrige kommunevalg. Ved høstens budsjettforhandlinger klappet det hele sammen. Et helt år med finanskomite hadde ikke gitt de samme partiene nok å kutte til å få tallene til å gå opp.

Når ting skulle avgjøres begynte den såkalte posisjonen å sprike, og Høyre endte med å kaste kortene og godtok opposisjons budsjettforslag- ett budsjettforslag som vekta sosial rettferdighet, skole og omsorg. Et forslag som ble saldert med eiendomsskatt på næring.

Vi oppfattet at det fra næringslivet var en vilje til å bidra, at også næringslivsledere er innbyggere som ser nødvendigheten av de prioriteringene som ble gjort i vårt budsjettforslag.

Noen av oss trodde fornuften hadde seiret, at rettferdighet atter skulle vinne frem.

Så skjedde ikke. Mandagens kommunestyremøte viste at i denne kommunen er et politisk vedtak alltid en ferskvare. En ferskvare med kort holdbarhet. Når budsjettet skal salderes kan det gjøres med opposisjonens næringsskatt. Så kan man etterpå plukke opp de kortene man har kastet og fortsette spillet som om ingenting var hendt. Mandagens møte viste at politikk ikke handler om ledelse, ei heller om visjoner og fremtidstro, eller en kontrakt med velgerne. Politikk handler rett og slett om makt, rå uforfalsket makt.

Even Fyhri
Vestby SV