Så bra – eller ikke?

Disse alternativene vurderer Statens vegvesen nå når det gjelder en eventuell bro over Oslofjorden.

Disse alternativene vurderer Statens vegvesen nå når det gjelder en eventuell bro over Oslofjorden. Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel
DEL

Sammenhengende friområder eller bro over Oslofjorden i Vestby? Så sant ordføreren er rett gjengitt i avisene, mener han seg feilaktig framstilt som klart positiv til en broforbindelse Filtvedt – Vestby med tilhørende korridor østover mot E6. Så bra! Da er det mulig at dette alternativet legges politisk dødt i Vestby?

Men så bekrefter ordføreren, ifølge Moss Avis lørdag 1. mars, at kommunen allerede er i gang med å se på mulige korridorer en bro vil føre med seg. Det er bare det, at det finnes ingen mulige korridorer fra fjorden og til E6 som ikke totalt raserer dette unike naturområdet. Det hjelper ikke å flytte en trasé nord for Haugertjernet, over Haugertjernet eller sør for Haugertjernet. Det kan spares et kulturminne, en gammel husmannsplass, en edelløvskog eller et urskogsområde mer eller mindre, men realiteten er og blir den samme: Det tidligere dyktige politiske håndverket i Vestby som har sikret befolkningen en tre kilometer lang strandsone fra Krokstrand til Emmerstad vil bli rasert. Det store sammenhengende naturområdet mellom Hauger gård og Tørfest/ Krokstrand vil bli splittet i to av biltrafikk og tog, og således totalødelegges. Den prioriterte verdien dette området er gitt i kommuneplanen kan bare glemmes.

I realiteten bli da valget i denne saken:

For eller imot bevaring av det som er helt unikt i indre Oslofjord, og som Vestby kommune reklamerer med i glansede brosjyrer og omtale på nettet; en sammenhengende kystlinje fra Krokstrand til Emmerstad med et ca. 10 kvadratkilometer stort naturområde i bakkant, til fri bruk for befolkningen.

Det er påfallende hvor mange som blir spurt i «fem på gata» eller lignede spalter; «Hva liker du best ved Vestby kommune?», som svarer; «nærhet til sjøen og store naturområder»

På kommunens hjemmeside, finner du under «Naturopplevelser, idrett og friluftsliv»:

? Kommunen skal arbeide for en bærekraftig samfunnsutvikling som sikrer viktige natur- og kulturlandskapsområder for nåværende og fremtidige generasjoner.

? LNF-områdene med særskilte friskluftsinteresser skal bidra til at større, sammenhengende friskluftsområder opprettholdes for befolkningen. Samtidig skal de bidra til en markert avgrensing av byggeområder slik at nærrekreasjonsområder ved eksisterende boligområder ikke forsvinner.

Da er det kanskje på tide at vi brukerne får høre hva våre folkevalgte mener i denne saken.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken