Skal Vestbys naturperle bli rasert?

Flere velforeninger sier nå fra i dette leserbrevet at det ikke er ønskelig med en bro over Oslofjorden i Vestby kommune.

Flere velforeninger sier nå fra i dette leserbrevet at det ikke er ønskelig med en bro over Oslofjorden i Vestby kommune. Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel
DEL

Flere lokale medier har i seinere uker hatt oppslag om Statens vegvesen og deres planarbeid for framtidig kryssing av Oslofjorden. Planarbeidet gjøres ut fra forventninger om sterk befolkningsøkning i og rundt Oslo. De nevnte oppslagene har gjort oss redde, svært redde for strandsonen i Vestby.

I prosjektet ser Vegvesenet for seg tre overordnete scenarier for framtidig transportsystem over Oslofjorden. Et av dem er kryssing Vestby-Filtvet i Hurum: I dette scenariet er Oslofjordtunnelen stengt, og ferjesambandet er nedlagt. Med de tre scenariene i mente arbeides det med forskjellige konsepter (nordre, midtre og søndre), det midtre er Vestby-Hurum: Ny fast forbindelse over Hurumlandet med bro over Oslofjorden fra Vestby til Filtvet og videre med bro til E18 ved Holmestrand. De andre konseptene er varianter av Moss-Horten-forbindelsen et av dem med fortsatt bruk av dagens tunnel. Utredningens eget nettsted finner du her: //www.vegvesen.no/Vegprosjekter/oslofjordkryssing

Ordføreren i Frogn kommune har lagt ut informasjon på sin kommunes nettsted. Se mer her!

Og hva finner vi om dette utredningsarbeidet på nettstedet til Vestby kommune? Intet.

Prosjektet analyserer også virkninger av fjordkryssing med jernbane. I løpet av kort tid blir det besluttet hvorvidt det skal jobbes videre med kombinerte konsepter med vei og jernbane. Se da på kart hvilket konsept som peker seg ut som jernbanetrase! Konseptutredningen er ventet ferdigstilt allerede sommeren 2014; da kommer en anbefaling.

I denne situasjonen kommer Vestby-ordfører Ødbehr med farlig ettergivende innspill, innspill som langt på vei må lyde som musikk i ørene på utredere som ser for seg vanskelige eiendomservervelser og bråk med kommuner som vil stå på sin hørings- og innsigelsesrett. Ordføreren i Frogn er smart. Indirekte avviser han Frogn som alternativ ved å se det som mest hensiktsmessig å legge kryssingen så langt sør som mulig, nemlig til Moss-Horten. Kan hende mener Vestbys ordfører selv at han er framsynt. Han uttaler at fjordkryssing mellom Vestby og Filtvet «er interessant».

«– Jeg syns absolutt at en bro bør tas til vurdering, men det er vesentlig at det blir et flott kunstverk som glir inn i landskapet, sier Vestby-ordføreren.»

Etter mye å dømme vil brofestet på østsiden av fjorden ligge mellom den idylliske badeplassen Emmerstad og like idylliske Krokstrand. Hele prosjektet med tilhørende infrastruktur og forbindelse til E6/jernbane i øst vil rasere strandsonen mellom de to badeplassene. Hvilken verdi vil Emmerstad, Skjelvika, og Krokstrand ha som område for rekreasjon og naturopplevelse hvis det gjennomskjæres av motorvei og jernbane full av både visuell og akustisk støy samt mengder av svevestøv? Vil noen da lenger gå, løpe eller sykle fra Pepperstad og ned til sjøen? Dette området som for mange av oss er en svært viktig grunn til å bo i Vestby. Hva med den flotte edelskogen og annen fauna i området? Per i dag er det i gjennomsnitt ca. daglige 12 000 fjordkryssinger (Oslofjordtunnelen og Moss-Horten). En bro vil fange opp enda flere - mange unnlater i dag å bruke tunnelen. I tillegg kommer forventet trafikkøkning. Da er vi snart oppe i 20.000.

Vi er kjent med at ordføreren allerede i snart et år har sittet i et regionalt utvalg som vurderer alternativene nevnt over. Der har han sittet uten å konsultere egen befolkning ei heller kommunestyret for å få deres syn i en sak av gigabetydning både for oss og framtidige generasjoner. De fleste vet at det er strategisk riktig å komme inn så tidlig som mulig i planprosesser. En ordfører som synes å holde kortene tett til eget bryst og som nærmest inviterer statlige utredere til å velge Vestby-alternativet, har lite å spille på seinere i prosessen svært lite. Og dessverre på bekostning av det vi ser som selve indrefileten i Vestby og interessene til oss som bor her.

Vi krever at kommunestyret og ordføreren snarest mulig inviterer til et folkemøte der saken gjøres kjent i hele sin bredde for de av innbyggerne som ønsker det. Et møte som inviterer til høringsuttalelser og innspill fra kommunens innbyggere. Og til dere medinnbyggere vil vi si: Kom og bli orientert og si deres mening. La oss vise omverdenen at vi ikke lar våre interesser og strandsonen skalte og valte med. Sier vi ikke noe nå, blir det atskillig vanskeligere å påvirke seinere i prosessen.

Ivar Windheim, leder for Solligrenda vel, Pepperstad
Tore Hem, leder for Pepperstad skog vel, Pepperstad
Peter Høyum, leder for Solhøiden vel, Pepperstad
Roger Larsgård, leder for Eika vel, Pepperstad
Steinar Setten, leder for Skogen vel, Pepperstad

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken