Stopp byggingen i matfatet!

Delijordet i Vestby.

Delijordet i Vestby. Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel
DEL

I løpet av de siste 10 årene er det bygd ned 10 000 da matjord i Akershus. Det hadde vært nok til å produsere det daglige brød til befolkningen i Rælingen, Enebakk, Ski, Ås, Nesodden, Frogn og Vestby.

Akershus Bondelag er fornøyd med at Fylkesmannen i Akershus nylig satte ned foten mot Skedsmo kommunes planer om en nedbygging av mer enn 1 300 da av vår beste matjord. Vi merker oss at også Fylkestinget er skeptisk til planene. Skedsmos planer er klart er i strid med nasjonale mål for jordvern. Saken aktualiserer derfor behovet for en nasjonal jordlov som hindrer lokalpolitikere i å gjøre slike dramatiske - og i forhold til verdens matvarebehov - lite framtidsrettede vedtak.

FAO har beregnet at den globale matproduksjonen innen 2050 må økes med 70 prosent for å sikre verdens befolkning nok mat i 2050. Stortinget har - på denne bakgrunn - vedtatt at matproduksjonen i Norge skal økes med 20 prosent innen 2030. Skal dette målet kunne nåes, kan ikke de senere års enorme nedbygging av god matjord i Akershus fortsette.

Akershus er med sine 600.000 dekar landets største kornfylke. På ett dekar (1 000 m2) kornjord er det mulig å høste matkorn nok til å bake 1 000 brød. I løpet av de 10 siste årene er det bygd ned 10.000 da, som kunne gitt nok matkorn til 10 millioner brød - hvert eneste år. Dette tilsvarer det daglige brød til 125.000 mennesker dvs. den samlede befolkningen i Rælingen, Enebakk, Ski, Ås, Nesodden, Frogn og Vestby. En slik produksjonskapasitet er nå tapt for alltid.

For å nå Stortingets målsetting er det nødvendig at jordvernhensynet kommer høyere på dagsorden i de kommunale regulerings-/planprosessene. Det betyr:

- Økt fortetting i etablerte tettsteder og byer

- Etablering av «Grønn Grense» rundt vekstområdene. «Grønn Grense» bør defineres som dagens byggegrense. Kommunene kan ikke ha anledning til å flytte grensene uten en omfattende reguleringsprosess

- Utenfor «Grønn grense» skal jordvern ha prioritet foran utbygging

- Når tilgjengelige utbyggingsarealer innenfor «Grønn grense» er utbygd, skal det tilrettelegges for etablering av «Nye byer» på arealer som ikke er i konflikt med matproduksjonsinteresser og der forholdene ellers ligger til rette for kollektive transportløsninger og annen miljøriktig infrastruktur. «Nye Byer» kan bl.a. være aktuelt på Minnesund, i Fet og på Rånåsfoss.

Det er neppe en menneskerett å få kjøpe enebolig på en romslig tomt i sentrum av Ås , Kolbotn eller Ski. Men er du villig til å flytte litt ut av sentrum kan du fritt realisere eneboligdrømmen. Ønsker du å bo sentrumsnært må du nok i framtiden finne deg i ha en hyggelig nabo relativt nært innpå deg. Valget er ditt.

Akershus Bondelag tror på ingen måte at planavdelingene og politikerne i den enkelte kommune bevisst ønsker å bygge midt i landets matfat. Men vi tror at kommunene, med en tydeligere bevissthet om verdens - og Norges - utfordringer i forhold til framtidig matproduksjonen, kan komme fram til langt bedre arealplaner og framtidsriktige løsninger. Akershus Bondelag bidrar gjerne, i samarbeid med det lokale bondelaget, til å finne tilsvarende framtidsrettede løsninger i de øvrige kommunene i fylket.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken