Svidd valgkampåpning i Vestby

Guri Haveråen kritiserer Ap-politiker Tom Anders Ludvigsen i dette leserbrevet i Vestby Avis.

Guri Haveråen kritiserer Ap-politiker Tom Anders Ludvigsen i dette leserbrevet i Vestby Avis. Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel
DEL

Vestby Venstres kommentar til Arbeiderpartiets valgkampåpning.

Jeg leser i Vestby avis 26.6.14 at Arbeiderpartiets Tom Anders Ludvigsen brukte store deler av sin nominasjonstale til å skjelle ut Høyre og ordfører Ødbehr. Avisen refererer ord og uttrykk som at Ludvigsen «hamret løs», Ludvigsen gav ordføreren «det glatte lag» og refererte til «hallelujamøter» i kommunestyret. Slik denne talen refereres i avisa, tyder det på at Arbeiderpartiet ønsker en valgkamp der to største partiene skal gå i strupen på hverandre.

Arbeiderpartiets førstekandidat påberoper seg all ære for det som har gått riktig vei den siste perioden. Han glemmer å nevne hvordan det gikk med Næringsselskapet og det berømmelige datter- selskapet Fjernvarme. I følge avisa påstår førstekandidaten også at Det kirkelige fellesrådet bygger for mer enn de har penger til. Han utelater å si noe om at han holdt i gang en tre timers debatt i kommunestyret i mai som endte med at Fellesrådet ikke fikk søke fondet for tippemidler om bidrag til ungdomsrom i kjelleren eller fylkeskommunen om livssynsnøytralt rom.

Jeg har mange med meg når jeg påstår at det er ikke en slik valgkamp vi verken ønsker eller trenger for kommunevalget høsten 2015. Velgerne trenger å vite hva de ulike partiene har som valgkampsaker, ikke hvor dumme motstanderne deres er.

For Vestby Venstre har miljø alltid vært en av fanesakene. Viktige miljøsaker for Vestby Venstre lokalt er:

* IKEA. Mye er sagt om bygging på dyrka mark, lite om den økende trafikken. Utslipp fra biltrafikk er uunngåelig i og med at E6 ligger tvers igjennom kommunen vår. I alle utredninger er lite nevnt om økt trafikk. I en utredningsrapport er det regnet ut at ca 10.000 biler vil besøke IKEA daglig! Hver gang en bil girer ned og skifter retning, slippes mer eksos ut enn om den bare skulle kjørt rett fram. Dette gjelder også selvsagt varevogner og trailere som kjører til Næringsparken i Vestby Nord. Vestby Venstre er opptatt av denne problemstillingen.

* Når store arealer asfalteres blir det vanskelig med vannavrenninga. Dette er også en viktig faktor når hele Delijordet legges under asfalt og avrenningen allerede i dag er mer enn hva som kan tas unna ved store nedbørsmengder. Vestby Venstre vil sette fokus på denne problematikken.

* Bekker og vassdrag forurenses ved store utbygginger ved endret avrenning til våre vassdrag. Det har til nå vært lite fokus på miljø rundt vassdrag og liten informasjon i kommunen i forbindelse med EU’s vanndirektiv, et prosjekt som også Vestby Kommune er med på. Vestby Venstre er opptatt av dette slik at vi kan ta riktige miljømessige avgjørelser for ivaretagelse av våre vassdrag.

* Ny reguleringsplan er under oppseiling. Hvordan kan vi bevare skogsområder og verning av jordområder på best mulig måte de neste 4 årene? Vestby Venstre er opptatt av at vi også i fremtiden kan ha flotte naturområder som ikke blir benyttet som massedeponier eller unødig utbygget.

* Vestby har flotte naturområder. Vestby Venstre fokuserer på at vi bruker naturen, ikke forbruker den. For Vestby Venstre er dette en viktig problemstilling.

* Vestby Venstre vil arbeide for redusert fartsgrense og opphøyde gangfelt/humper i alle tettsteder i kommunen, trygging av skoleveier! Vestby Venstre er opptatt av gode lokale trafikale forhold som tilgodeser et godt bomiljø og myke trafikanter. Vi vil ikke gi opp vår kamp mot Veivesenet??.

Vestby venstre trenger stemmer for å få fremmet saker som er viktige for vårt lokalmiljø. Bare da vil vi få representanter i Plan- og Miljøutvalget. Plan -og Miljøutvalget er den viktigste inngangsporten valgte politikere har til innflytelse på miljøsaker. Alle partier har problemstillinger som kan forenes. Der det råder uenighet, kan saklig informasjon fremlegges i debatten. Vestby Venstre vil arbeide for at vi i fellesskap kan løse utfordringer ved dialog, ikke ved utskjelling av ordfører eller andre.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken