– Takk for massiv støtte

«Alliansen for bevaring av kystlandskapet Hvitsten ? Son» er godt fornøyd med støtten fra lokalbefolkningen.

«Alliansen for bevaring av kystlandskapet Hvitsten ? Son» er godt fornøyd med støtten fra lokalbefolkningen. Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel
DEL

Ferietiden nærmer seg, og vi finner tiden inne til å dele ut blomster og foreta en liten oppsummering.

I slutten av februar fikk mange innbyggere i Vestby seg en overraskelse, da de i Vestby Avis kunne lese om planer for en gigantisk bro fra Filtvedt til Emmerstad med firefelts motorvei, dobbeltsporet jernbane, støy og forurensning. Dette så vi ville medføre rasering av strandsonen, Haugerskauen, store deler av Erikstadbygda, Tømt og området rundt Kjenn.

Flere avisinnlegg

Uavhengig av hverandre var vi enkeltpersoner som reagerte via avisinnlegg, og dette førte til at det ble tatt initiativ til et møte i Hvitsten. Resultat ble dannelsen av «Alliansen for bevaring av kystlandskapet Hvitsten – Son». Det ble innkalt til et stiftelsesmøte, laget vedtekter, valgt et styre og foretatt registrering i Brønnøysundregisteret. Styret består av ni personer som representerer seg selv, men er preget av lokalmiljøet der de bor, andre foreninger de er medlemmer i, interesser de ellers har og sitt personlige forhold til dette unike området. På denne måten kan vi si at Son, Krokstrand, Emmerstad, Hvitsten, Pepperstad og Hølen er representert i styret. Videre har hver og en av oss kontakter inn i velforeninger, seilforening, Oslofjorden Friluftsråd, Naturvernforbundet, Forum for Natur og friluftsliv i Vestby (FNF), Vestby Turlag, Vestby Historielag og flere politiske partier.

Dette har vi gjort

Hva har arbeidet bestått av i disse knapt fire månedene? Først og fremst har vi forsøkt å gjøre Vestbys innbyggere klar over at dette unike landskapet står i fare for å bli rasert! Vi er klar over at også andre områder, både nord og sør for Vestby, har samme utfordring. Fra dag én bestemte vi oss for at vi ikke ville omtale andre områder som mer egnet for bro. Vi vil vektlegge alt det positive og unike som befinner seg innenfor vår kommune. Vi har benyttet lokalavisene, kontaktet de politiske partiene, sentrale organisasjoner og kommunens politiske ledelse. Særlig vil vi framheve den positive dialogen med sistnevnte. Det ble etter hvert arrangert et fullsatt Folkemøte, og senere har kommunestyret fattet et enstemmig vedtak om at de er imot planene om bro i Vestby. Videre vil de også vurdere et bredere vernevedtak for området.

Og la det med en gang være sagt: Det har vært en fornøyelse å fronte denne saken. Vi har over alt blitt møtt med stor interesse og positiv holdning. At sterkt berørte beboere i Hvitsten, Vestby, Hølen, på Pepperstad, Berg og Kjenn raskt sluttet opp om saken er naturlig, men vi har også fått støtte fra mennesker og grupperinger langt utenfor disse områdene.

Bruker sosiale medier

Foruten å ha møter annenhver uke i arbeidsutvalget, der vi diskuterer og fordeler oppgaver for det videre arbeidet, har vi deltatt på det omtalte folkemøtet, skrevet avisinnlegg, hatt møter med de politiske partiene, overvært møter i rådhuset, arrangert vandring med informasjon fra Emmerstad til Skjelvika, delt ut løpesedler på stasjonene, snakket med folk, hatt stand på Bygdedagen på Prestegården, deltatt på Markadagen på Ødemørk, deltatt på Vestby Turlags vandring fra Hvitsten til Son og Vestby Historielag sitt møte i Hvitsten. Vi har samarbeidet med Naturvernforbundet lokalt og sentralt, invitert til samarbeid med andre bromotstandere nord og sør for Vestby, koblet oss på facebook, og nå også opprettet egen webside med adresse www.neitilbro.no.

Vi synes selv det har skjedd mye positivt på kort tid. Vi føler også at det har oppstått et samlende engasjement i kommunen rundt denne saken. Arbeidet er imidlertid ikke slutt før vi ser et vedtak hos de sentrale myndigheter som medfører at Vestby får beholde sitt unike kystlandskap intakt! Vi tar ikke sommerferie, men følger spent med på veien fram mot innstillingen fra Konseptutvalget som skal være sluttført rett etter sommeren. Vi fortsetter å utvikle hjemmesida vår. Vi følger med i Konseptutvalgets arbeid. Vi ser fram til at Vestby får besøk av regjeringsmedlemmer. Vi anbefaler Vestby Historielag sin vandring fra Emmerstad, over Torp og til Haugertjernet 24. august, og ikke minst anbefaler vi vandringer på kryss og tvers i dette unike kystlandskapet.

Takk for godt samarbeid

Med sommeren kommer også hyttefolket og badegjestene. Vårt håp er at de også ser og forstår hvilken fare for rasering som truer dette området, og dermed engasjerer seg, snakker med naboene, deler facebook gruppa, signerer på www.opprop.net, følger med på vår hjemmeside og deltar i debatten.

Men igjen: Takk til alle positive tilbakemeldinger. Takk til de til nå snart 1100 som har trykt «liker» på facebook. Takk for godt samarbeid med politikere, organisasjoner og foreninger, og sist, men ikke minst, - takk for god dekning fra våre lokale medier!

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken