Trenger ikke å slå sammen kommuner

Av
Artikkelen er over 6 år gammel
DEL

Nils-Aage Jegstad er sist ute med sitt innspill, men det har vært mange før han og da med Statsråd Jan Tore Sanner i spissen.

Nils-Aage Jegstad mener at en sammenslåing vil gi området større makt! Makt til hvem? Til våre politikere?

Spørsmålet fra våre politikere burde heller være hvilken fordeler har befolkningen i gjeldende kommuner av en sammenslåing? Og ikke minst hvilken bakdeler har en slik sammenslåing.

Blir tilbudet innenfor de offentlige tjenester som: Helsetjenester, sykehjemsplasser, hjemmehjelp, legevakt, renovasjon, brannvesen, skoletilbud, offentlig kommunikasjon samt de tekniske tjenester som brøyting og vedlikehold av offentlige veier noe bedre og kostnadene mindre?

Eller medfører en sammenslåing at antall offentlige ansatte blir enda større og enda mer tung og treg enn det vi har å forholde oss til i dag?

Hva med de ansatte i den enkelte kommuner?

Vestby har i dag cirka 1000 ansatte, hvis hver av de 7 Follo-kommunene har det samme blir det 7000 personer, regner med at Ski og Oppegård er noe større så summen vil ligge nærmere 8000 ansatte totalt.

Spørsmålet blir da hva er besparelsen og hvor mange av disse arbeidsplassene skal bort? Besparelsen av å fjerne 6 ordførere og 6 rådmenn blir som et musepiss i dette sammenheng. Og ikke minst hvem skal bestemme hvor kommune administrasjon skal ligge? Er det våre lokale politikere som har vanskelig å samarbeide om felles prosjekter i dag, eller skal dette bestemmes av Stortinget?

Hver og en av Follo-kommunene er så store at det ikke er noen grunn til å slå disse sammen, men at det heller settes fokus på hva som kan gjøres felles og mer effektivt innenfor de forskjellige sektor i kommunene. Spesielt innen teknisk etat, skoleetaten, helse og omsorg, innenfor disse felt er det mye penger, men ikke minst effektivitet og hente!

De 7 Follo-kommunene burde bli enige om opprettelse av et utvalg innenfor den enkelte sektor med et fokus:

Hvordan kan vi samarbeide og hva er vinsten i bedre tjenester for våre innbyggere, men ikke minst hva er besparelsen for den enkelte kommune!

Jeg håper at våre politikere før de går ut med forslag til sammenslåing, legger fram tall og fakta på følgende:

* Hvor skal kommunesentret etableres?

* Hvor mange årsverk skal bort i den enkelte kommune?

* Hvilken fordeler har en sammenslåing for den enkelte innbygger?

* Hvilken bakdeler for dette for den enkelte innbygger?

Ovennevnte spørsmål bør besvares før en kommune sammenslåing er aktuell, de folkevalgte bør være klar over at de skal gjøre det beste for sine innbyggere og det er i alle fall ikke mer byråkrati!

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken