Værhanen i Son

Innbyggere i Son irriterer seg over denne krana.

Innbyggere i Son irriterer seg over denne krana. Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel
DEL

Nei, dette gjelder verken meg eller andre meningsbærere. Dette gjelder den enorme byggekrana som kommer på Son nord, godt over 30 meter høy (dvs dobbelt så høy som blokkene på Son havn nord) med lengste arm på 60 meter (dvs vil rekke til Atlantik gården og Kystkultursenteret forbi Galleriet og til krysset Kolåsveien / Sagaveien / Løkkeveien). Når krana ikke er i bruk frikobles den horisontale armen for å svinge fritt med vinden. Med syd-vest som fremherskende vindretning bør beboerne i 60 meters radius fra Son nord byggeplassen vende seg til å leve under, og lyden om natten av, en gedigen værhane. De sterkeste vindkastene i Son kommer fra nordvest, dvs at da er det legekontoret og området til blomsterbutikken som er mest utsatt.

Denne krana er uholdbar å bruke i Son. Det visuelle uttrykket, faren for at slikt ramler ned og støyen som kommer når det blåser, enten det er arbeid eller ikke. Som skal stå der hele byggeperioden på 18 mnd. Inklusive feriene hvor det ikke arbeides.

Sjøfronten vil heller ikke holdes åpen i sommer, dvs ikke før byggene er tette. Nå bygges det stadig i Oslo med container passasje hvor fotgjengerne er beskyttet med tak og vegg mot byggeplassen. Slikt bør og være mulig i Son nord utbyggingen. Særlig som sjøfronten er åpnet fra torget mot Glenneparken.

Det store spørsmålet, som jeg har etterlyst overfor kommunen siden i høst, er imidlertid reguleringsplanen. Prosjektet er nedskalert og viktige funksjoner flyttet ut. Forslag til ny reguleringsplan er innsendt, men ikke behandlet i kommunen. Til reguleringsplanen ligger en meget lukrativ utbyggingsavtale for og med kommunen. Med nedskaleringen ville det være naturlig å be om en tilsvarende reduksjon i avtalen. Problemet er at avtalen inneholder høyst nødvendige oppgaver som kommunens anstrengte økonomi nødig overtar ansvaret for. Med Son havn nord 4. etasjene (bastardtaket) og viderverdighetene på Klubben bør hele utbyggingen roes ned til alle formaliteter er i orden. Vel var gamle Kiwi bygget hesligheten selv, men en årelang bygge grop på Son nord er heller ikke noe vakkert syn.

Som man vil erindre hadde Skanska totalentreprisen på Son nord. Etter som salget, og bankene, sviktet, trakk de seg til fordel for Betongbygg fra Sarpsborg. Som bygger først, - og selger etterpå. Det er en grunn til at entreprenører selger før de bygger. Økonomisk spådom om ny boligmarkedet over to år frem i tid er en krevende øvelse. Det kan være en grunn til at Son nord har tatt 10 år å utvikle. Kanskje det ikke skulle realiseres?

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken