Historien er, kort fortalt, at alle partiene inkludert Høyre lovet å bygge nye Hølen skole før valget i 2011. Så kom vi til budsjettmøtet noen måneder senere. Posisjonen i Vestby, med Høyre i spissen, bestemte at det ikke blir noen ny skole.

De ville pusse opp den skolen som står der, stikk i strid med hva de sa i valgkampen. Byggekomiteen, som allerede hadde brukt noen millioner på ny skole, ble nedlagt, og administrasjonen fikk oppgaven med å gjennomføre oppussingen. Det gikk ett år uten at noe skjedde. Nytt budsjettmøte i 2012 der Høyre snur. Uten eiendomsskatt på næringsbygg blir kuttene så store at ikke en gang Høyre greier å svelge dem. For Venstre og KrF var det ikke noe problem. De mente at ytterligere kutt i skole, ned til lovens minimum, var helt greit.

Vi i opposisjonen jublet. Med støtte fra Vestby Høyre sikret vi nye inntekter til kommunen, og dermed også nye Hølen skole. Dette var i desember 2012. I løpet av det budsjettmøtet, hvor samarbeidet Høyre, KrF, Venstre og FrP sprakk, oppstod det mange muligheter. En mulighet var å samarbeide med FrP. De kunne støtte vårt forslag hvis eiendomsskatten ble senket fra 5 promille til 3 promille. En kort stund så dette ut til være løsningen. Så kom Vestby Høyre på banen, de ville støtte hele opposisjonens (AP, SP og SV) forslag til budsjett. Da ble de fleste av rådmannens kuttforslag strøket, og blant annet nye Hølen skole ble sikret. Vi valgte Høyre, og ikke FrP. Nå i ettertid tror jeg vi valgte feil. Nå tror jeg, tross min nærmest allergiske motstand mot FrP, at de ville ha stått ved det vi ble enige om i desember 2012. Jeg tror det om Trygve Thorsen.

Etter knappe to måneder snur Vestby Høyre tvert om. Jeg tror, og vet, at det finnes mange fornuftige og selvstendige personer i Vestby Høyre. Jeg har møtt flere av dem i ulike sammenhenger i alle de årene jeg har bodd i Vestby. Dette er personer jeg også trodde ville bidra til at den perioden vi er inne i kommunestyret, både ville bli spennende og utfordrende. Det er kort og godt personer jeg har stor respekt for. Men i Vestby Høyre finnes det også personer jeg må omtale som uetterrettelige og som en derfor ikke kan stole på. En av disse er Pål Engeseth, en annen er ordføreren. Ordfører i Vestby, Jon Ødbehr smiler, holder orden på tale-listen, men tar ikke grep. Han lar humla suse når det spisser seg til og sakene blir krevende.

Erfaringene med dem som styrer Vestby etter valget i 2011, er egentlig skremmende. De greier ikke å samarbeide, de greier ikke å stå for et standpunkt, og de skifter retning når anledningen byr seg. Slik kan ikke en kommune drives. Vi har for stort ansvar overfor våre innbyggere til at vi kan la det fortsette. Derfor, mine gode og selvstendige venner i Vestby Høyre, bryt ut! Dere gikk til valg på et program som ikke lenger gjelder. Dere blir hundset med, og dere blir ikke respektert. Det er ingen grunn til at dere skal føle noen forpliktelser overfor et parti som er så uetterrettelig. Det er fullt mulig å danne ei uavhengig gruppe. Ei uavhengig gruppe kan bidra til at kommunen drives forutsigbart, og at vi ikke lenger holder våre innbyggere for narr.

Kjell Meek
Gruppeleder Vestby SV