Verdt å ta vare på?

Av

Slaget om Solhøy er tapt. Landemerket ved innkjøringen til Son vil i nærmeste fremtid bli revet for å bygge omsorgsboliger. Vestby MDG har hele tiden ment at det gamle skolebygget burde bevares og integreres i byggeprosjektet, men nå er endelig beslutning tatt.