Millionboliger får ikke ferdigattest

Seks nye eneboliger og ett næringsbygg i Hvitsten står fremdeles uten ferdigattest, etter at plan- og miljøutvalget nylig avslo klagen fra utbygger.