Vi som er så heldige å ha fritidsbolig i Vestby, har også nytte av kommunens ordning for innsamling av avfall. Vi betaler for sommerrenovasjonen som Movar utfører. Noen synes at det er dyrt, men det skal være til «selvkost» altså prisen som det faktisk koster Movar å tømme konteinerne i hytteområdene fra påske til snøen kommer.

I tillegg nyter vi godt av særskilt innsamling av «miljøavfall». For Miljøbilen kommer rundt to ganger om sommeren. Også til fastboende forresten. De sier at det er gratis innsamling av miljøavfall.

Kanskje noe drøyt, det? For jeg er vel med å betale for ordningen gjennom renovasjonsgebyret for hytterenovasjonen?

Jeg er ikke sikker på om dette er vel anvendt bruk av Movars bil og mannskap og av renovasjonsgebyret mitt.

Pågangen har ikke sett ut til å være større enn at stopptiden to til fire timer på de enkelte steder kunne kortes ned med en til to timer. Jeg setter også spørsmålstegn ved om det er fornuftig bruk av det vi har innbetalt i gebyr at Miljøbilen yter sin service to ganger om sommeren.

Om det ikke skulle passe for meg å levere miljøavfallet mitt hvis bilen bare kommer én gang, kan jeg vel alliere meg med en nabo eller vente til neste år.

Sist men ikke minst: Er det i det hele tatt fortsatt fornuftig med denne innsamlingen? Er ikke folks miljøbevissthet kommet så langt at vi vet hvor vi ellers kan levere inn farlig avfall og småelektronikk?