Fra våren 2022 har alle kommuner mulighet til å hente skatte- og inntektsopplysninger fra Skatteetaten i forbindelse med søknad om redusert betaling til barnehage og SFO.

Skal gjøre det lettere

Per mai 2022 er det cirka 100 kommuner som ifølge Skatteetaten har tatt i bruk løsningen. En av disse er Vestby kommune.

– Gjennom å dele informasjon mellom offentlige virksomheter kan borgere slippe gi informasjon mer enn én gang og det offentlige kan jobbe mer effektivt. Det er dette samarbeidsprosjektet mellom kommunenes interesseorganisasjon KS og Skatteetaten et glitrende eksempel på, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Skatte- og inntektsopplysninger er nemlig en del av behandlingsgrunnlaget når man søker om redusert foreldrebetaling til barnehage og skolefritidsordning (SFO). Nå har alle landets kommuner muligheten til å hente de relevante opplysningene direkte fra Skatteetaten.

Det betyr at foreldre med barn i barnehage eller SFO, som har krav på redusert betaling, slipper å sende inn dokumentasjon.

– Det vil gi en enklere søknadsprosess for både innbyggere og kommunene, og bidra til mer likebehandling. Når data deles innenfor avklarte rammer gir det nye muligheter for kommunene til å lage enklere og mer effektive løsninger for innbyggerne, sier Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør i KS.

Flere tjenester på vei

Løsningen er et av resultatene fra samarbeidet mellom Skatteetaten og KS i KS-prosjektet «Kommunal sektors tilgang til skatte- og inntektsopplysninger i Skatteetaten». Utviklingsarbeidet krever både tekniske og rettslige endringer.

Når Skatteetaten deler skatte- og inntektsopplysninger med kommunene, bruker kommunene mindre tid på å innhente opplysninger, og innbyggerne slipper å sende inn nødvendig dokumentasjon. Kommunene vil etter hvert få tilgang til opplysninger for flere kommunale tjenester.

– Vi har identifisert cirka 30 kommunale tjenester der det er aktuelt å få opplysninger fra Skatteetaten. Det betyr at det er mye å hente i form av tid, og ressurser kan frigis og brukes til andre formål for både innbygger og saksbehandler, sier Weidemann Wieland i KS.

Om ordningen

Løsningen betyr at foreldre med barn i barnehage eller SFO slipper selv å sende inn dokumentasjon på egen inntekt for å få redusert betalingen

Det utvikles lignende løsninger for flere kommunale tjenester, deriblant kommunal bolig, kommunal bostøtte, langtidsopphold sykehjem og personlig assistanse

Per mai 2022 har cirka 100 kommuner tatt i bruk løsningen

Fra våren 2022 har alle kommuner mulighet til å hente skatte- og inntektsopplysninger fra Skatteetaten i forbindelse med søknad om redusert betaling til barnehage og SFO

Løsningen er testet ut som en pilot fra april 2021

Åtte kommuner deltok ved oppstart av piloten: Oslo, Stavanger, Lillestrøm, Kongsberg, Trondheim, Skien, Rana og Bergen

Grensesnitt for manuelt oppslag i FIKS er under etablering. Hvorvidt KS også skal tilby API’ene fra Skatteetaten for å gjøre det enklere for kommunene, er til vurdering.