Nå skal Hølenviadukten ferdigstilles. Prislapp: 8 millioner kroner

Arbeidene med den nye sykkelveien går som planlagt. Nå sendes snart anbudsdokumentene ut og til høsten skal den etter planen åpnes. Da vil Vestby være en attraksjon rikere.