Gå til sidens hovedinnhold

Nærbutikken har en nøkkelrolle i lokalsamfunnet

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev skrevet av Marita Kristiansen, Miljøpartiet De Grønne Vestby.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Dette brevet er sendt ordfører Tom Anders Ludvigsen, for å komme opp som et spørsmål til ordføreren i kveldens kommunestyremøte og brukt som leserbrev med Marita Kristiansens godkjenning.

Nærbutikken i Hølen er et svært godt eksempel på nærbutikk som har en nøkkelrolle når det gjelder å møte de utfordringene som mange lokalsamfunn står overfor.

Nærbutikken er i dag en viktig del av infrastrukturen i Hølen, på linje med skolen, barnehagen og kafeen. Dersom butikken skulle forsvinne – som er en reell mulighet - vil det bli vanskelig å få tilgang på dagligvarer uten å bruke bil og ikke minst den viktige daglige møteplassen.

Butikken er sentrum for det sosiale dagliglivet i Hølen - her møter folk i hele bygda hverandre, her slår folk i alle aldre av en prat, unge møter gamle, nye innflyttere møter de som har bodd i Hølen lenge, butikken er en hjørnestein i den lille bygda. Å kunne gå ut og møte hverandre ansikt til ansikt er en stor verdi i en tid hvor vi handler, snakker og samhandler mer og mer på nett.

Et godt samarbeid mellom kommunen og nærbutikken kan bidra til et enda sterkere lokalt engasjement for å utvikle Hølen som et levende lokalsamfunn.

Det er mulig for kommunen å samarbeide aktivt med nærbutikken, slik at butikken kan tilby utvalgte kommunale tjenester. Det er mange eksempler på godt og tett samarbeid mellom kommune og butikk i Norge, der kommunene har gjort avtaler om å etablere servicepunkt i butikkene. Butikkene tilbyr seg å yte utvalgte tjenester for innbyggere, og kommunen betaler for avtalt service. Eksempler er hjemlevering av varer til eldre og syke, kafétilbud, hjertestarter, formidling av kommunal informasjon, turistinformasjon, gratis Internett, hjelp til å bruke digitale tjenester med mer.

Kommunene kan også handle lokalt uten å komme i konflikt med regelverket for offentlige innkjøp. Det er mulig for kommunale instanser å handle lokalt på nærbutikken, når det gjelder «bagatellmessige innkjøp». Norge har flere eksempler på kommuner som utnytter handlingsrommet i lovverket.

Å ta leveranser til skole og SFO ut av rammeavtalen for kommunen, slik at det blir mulig for nærbutikken å konkurrere om leveransene. Kommunen må da jobbe aktivt for å finne en løsning som likevel sikrer god konkurranse innenfor regelverket for offentlige innkjøp. Kommunen kan utforme konkurransekriterier som legger vekt på nærhet og service, i tillegg til pris og miljø.

Mitt spørsmål til ordfører er derfor følgende: Kan Vestby kommune legge til rette for at nærbutikken i Hølen kan delta i konkurransen om levering av dagligvarer til Hølen skole, Hølen SFO og eldre som i dag får slik bistand fra hjemmetjenesten? Vil ordfører ta initativ til at Vestby kommune går i dialog med nærbutikken i Hølen, for å etablere servicepunkt for innbyggere og tilreisende?

Kommentarer til denne saken