Foreldre kan ikke lenger ombestemme seg i valget av permisjonstid

Fra og med 1. januar 2019 kan ikke foreldre lenger ombestemme seg i valget av permisjonslengde.