Det nærmer seg kommunevalg i Vestby. Til høsten har jeg for første gang stemmerett. Jeg vet allerede hva det skal bli, nemlig Fremskrittspartiet. Men dette er det mange som utfordrer meg på, hvorfor skal jeg som 18-åring stemme på Fremskrittspartiet? Svaret mitt på det er veldig simpelt, det handler om prioriteringer og frihet.

Når et kommunestyre med sosialistisk majoritet går inn for å bruke en halv milliard av folkets skattepenger på ett kulturkvartal istedenfor for å bruke det på bedre skoler, bedre veier, flere sykehjemsplasser eller styrking av næringslivet så blir spørsmålet heller, hvorfor stemmer ikke du FrP?

Når Arbeiderpartiet har vedtatt maksimumsbestemmelser på parkering og vedtar å stenge sentrumsbrua, noe som kun innskrenker din og min frihet til å bruke vår allerede høyt beskattet bil der vi ønsker ser jeg kun en løsning, og det er å male det kommende kommunestyret blått. Det er heller ikke kun grunnet offentlig sløsing av skattepenger og mindre frihet for bilistene, når AP, SV og SP velger å sende en ekstraregning på trygghetsalarmer til 229 minstepensjonister til tross for at overskuddet til Vestby kommune i 2022 var på 81 millioner ser man hvor prioriteringene og medmenneskeligheten til venstresiden ligger.

Jeg håper at Vestby sin befolkning ser hvilke konsekvenser Vestby får hvis det blir fire år til med Arbeiderpartiet, og jeg håper at feilprioriteringen, sløsingen og symbolpolitikken vi nå har sett i åtte år slutter i 2023.

Hvis Vestby skal bli en by med vekst, frihet til enkeltmennesket og en verdig eldreomsorg, da er det kun ett parti man kan stemme på til høsten, og det er FrP.