Den sangglade og humørfylte presten ble født i Fredrikstad 10. mars 1944. Hans far var maskinist Jens Johansen og mor var husmor Tora Johansen. Oddvar gikk både i musikalsk barnehage og lærte orgelspill. Etter realskolen fortsatte han på Frydenberg gymnas. Samtidig kjørte han brød for baker Knutsen.

I 1964 startet han på teologistudiet ved Menighetsfakultetet. Under studietiden var han en periode klokker i Domkirken i Fredrikstad. Han ble cand. theol i 1972 og tok praktikum året etter.

24. juni 1973 ble han ordinert til feltpresttjeneste i Fredrikstad domkirke, med tjeneste i Gamlebyen. Deretter gikk veien til Vestby, hvor han ble kallskapellan, med bosted i Son. Samtidig var han fra 1976 sykehusprest ved Moss sykehus. I 1977 ble stillingen som kallskapellan gjort om til res.kap. Etter åtte år i Vestby ble han utnevnt til sogneprest i Vang i Valdres, en stilling han hadde i 11 år.

Deretter kom han tilbake til Østfold, som kapellan i Rakkestad, med bosted i Degernes. Fra 1997 til han ble trygdet, var han vikarprest/prostikapellan i Sarpsborg/Østre Borgarsyssel prostier.

I tillegg til gudstjenester og kirkelige handlinger var han glad i å holde foredrag og lese egne dikt rundt om i prestegjeldene. Han var også en bedehusets mann og talte på mange møter i Indremisjon/Santalmisjon (nå Normisjon). Han var opptatt av at det er Bibelens ord som må få lyde i forkynnelse og veiledning, og han ville alltid peke på Jesus som veien til frelse.

Fotografering og fiske, samt publisering av lokalhistoriske artikler var hans hobbyer. I sin kjære kone Toril, fra Viker, hadde han alltid den beste støtte. Ekteparet har ett barn, Kristin, gift Moslått, som har to barn Maria og Sunniva. Oddvar var veldig familiekjær og gledet seg i samvær med sine nærmeste.

Etter en hjerteoperasjon i 2007 har han vært på sykehjem. De første årene bodde han på Leie sykehjem, de siste to på Østsiden. Det er vemodig at Oddvar nå ikke lenger er iblant oss. Hans smil, vennlighet og omsorg er noe som vi alltid vil minnes. Fred med Oddvar Johansens minne.