Forskning krever mye reising

Av

Utstrakt reisevirksomhet ved landets universiteter og forskningsinstitusjoner er et resultat av forskningsambisjonene i landet.