Nødetatene rykket til teststasjonen i Ski - sjekketmulig kullosforgiftning