Bygdeungdom det swinger av

Neste helg skal Vestby Bygdeungdomslag arrangere fest for unge fra hele fylket. Da kan de få testet swingtrinnene de nylig ble kurset i.