Gå til sidens hovedinnhold

Nye planer om nedbygging av matjord i Vestby

Artikkelen er over 1 år gammel

«Har dere reflektert over konsekvensen av at store arealer med god matjord ødelegges for all framtid?» spør Jørgen Jeksrud, listekandidat for Vestby Senterparti i dette leserinnlegget.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Av kommersielle hensyn skrinla IKEA for kort tid siden sine planer om å bygge møbelvarehus på dyrket mark i Vestby. Det er med forundring og vantro å registrere at sterke lokalpolitiske krefter i Vestby nå lanserer et nytt prosjekt av samme karakter, men denne gangen på et mye større areal og følgelig med enda større negative konsekvenser for matjorda vår. Flytting av matjord, som var en forutsetning for IKEA der de skulle bygge, er ikke løftet som noe tema i forbindelse med det nye arealet.

I forbindelse med 2. gangs behandling av kommuneplanen i kommunestyremøtet den 18. mars ble et fellesforslag fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Bygdelista vedtatt med 28 mot 7 stemmer. For noen dager siden presenterte ordfører Tom Anders Ludvigsen med seierssikker mine på TV et gigantprosjekt med regionalt/nasjonalt idrettsanlegg av voldsomme dimensjoner, hotell og andre fasiliteter som det visstnok ikke vil finnes maken til i Norge i alle fall.

Det reiser seg umiddelbart flere spørsmål, som jeg utfordrer de av våre politikere i Vestby som synes dette er god framtidspolitikk å svare på:

  • I lys av vår nasjonale matberedskap, den internasjonale matmangel i verden og respekt for matens egenverdi; har dere reflektert over konsekvensen av at store arealer med god matjord ødelegges for all framtid?
  • Ludvigsen sa på TV at «det var nasjonale retningslinjer for at vekst går foran vern i sentrale områder». Hvilke retningslinjer siktes det til her?
  • Fra private aktører har vi i Vestby gjennom flere tiår blitt presentert for ulike større utbyggingsprosjekter i sentrum, som har hatt det til felles å bygge ned matjord, men aldri blitt noe av, sannsynligvis grunnet feilvurdering av behovet og/eller manglende finansiering. Til dette nye gigantprosjektet; hvordan er det tenkt finansiert, hvem skal betale for gildet?
  • I utgangspunktet er de færreste (kanskje ingen) imot etablering i Vestby av idrettsanlegg, hoteller eller IKEA for den saks skyld, men vanskelig å forstå hvorfor dette absolutt må gjøres på det mest verdifulle arealet vi har. Har det vært vurdert alternative arealer som også vi i Vestby har nok av?

I TV-innslaget refererte ordfører Ludvigsen til ukorrekte stemmetall fra kommunestyret; det hadde vært å håpe at slike rene fakta brukes riktig.

TV-innslaget hadde avslutningsvis en kort sekvens hvor fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland kommenterte deler av planene, og ga uttrykk for at saken nok var litt mer sammensatt enn slik matjord-nedbyggerne i Vestby ønsket å framstille den. Vi kan håpe at overordnende myndigheter tar sine beslutninger på et bedre grunnlag.

Vi menige innbyggere i Vestby har en utmerket anledning om noen uker ved kommunevalget til å påvirke hvem som skal ta beslutninger på våre vegne de neste fire årene. Ved unødvendig å bygge ned matjord ødelegger vi noe for all framtid. Det er opp til den enkelte av oss å tenke over hva som er viktig, hvilke verdier skal vektlegges, og hvilket samfunn skal vi overlate til våre etterkommere.

Kommentarer til denne saken