Over halvparten av sjefer i Akershus har favoritter på jobb. Kun 38 prosent holder sine egne løfter, viser en ny undersøkelse.

Er du sjefens kjæledegge? Da har du gode vilkår i hundrevis av selskaper og virksomheter i Akershus. Det viser en omfattende undersøkelse gjennomført av analyse- og rådgivningsselskapet Great Place to Work blant nesten 2000 mellomledere i Norge.

– Favorisering kan forsurne arbeidsmiljøet i en hel bedrift. Har du opplevd å bli forbigått av en kollega som står på spesielt god fot med ledelsen, kan du skrive under på hvor demotiverende det føles. Misfornøyde ansatte yter sjelden sitt beste, noe som skader produktivitet, verdiskaping og evne til økonomisk vekst, sier Sverre Simen Hov, kommunikasjonsleder i organisasjonen Lederne. Han påpeker at det kom inn om lag 50 svar fra Akershus i år, noe som kan bety en viss feilmargin i tallene. Imidlertid harmonerer svarene fra Akershus i stor grad med resten av landet.

Bare 46 prosent av respondentene fra Akershus svarer at toppledelsen i bedriften ikke favoriserer noen medarbeidere fremfor andre. På landsbasis svarer 43 prosent det samme.

– Dette er altfor svakt, særlig hvis vi sammenligninger med andre land, sier Jannik Krohn Falck, partner i Great Place to Work Norge. I Europa gjennomfører selskapet undersøkelsen med over 1,3 millioner deltakere fra over 2100 virksomheter i 19 land.

Sykefraværet til himmels

– Vi ser faktisk mer favorisering på norske arbeidsplasser enn hos de 100 dårligste europeiske bedriftene som deltok i studien i 2013. Disse tallene bør bedriftsledere, aksjonærer og politikere ta på alvor. Favorisering skaper mistillit, og vi kan påvise en tydelig sammenheng mellom tillitsbasert lederskap, økonomisk vekst og sykefravær, understreker Krohn Falck.

Han viser til at sykefraværet hos de 100 dårligste arbeidsplassene i målingen er 70 prosent høyere enn hos de 100 beste. – Selv middelhavsfarerne i undersøkelsen har 50 prosent høyere sykefravær enn de beste bedriftene. Det er snakk om mye penger, og er en nyttig påminnelse om hvor viktig det er med godt, rettferdig lederskap, sier Krohn Falck.

Trives på jobb i Akershus

Toppledere i Akershus får også passet sitt påskrevet når det gjelder evnen til å fordele oppgaver og ansvar. Kun 41 prosent av fylkets mellomledere er fornøyd med sin overordnede på dette feltet. Bare 38 prosent mener sjefen holder sine egne løfter, og kun 40 prosent av fylkets toppledere forfremmer de som fortjener det mest. Til tross for dette melder 77 prosent av respondentene fra Akershus at de totalt sett trives på jobb, 83 prosent føler at arbeidet betyr mer for dem enn bare en jobb. Like mange rapporterer om godt samhold og mye omsorg mellom kolleger på arbeidsplassen.