62.000 flere kvinner jobber heltid nå enn i 2013

Fleksible og moderne arbeidstidsordninger gjør det lettere for kvinner å kombinere jobb og familieliv.

Fleksible og moderne arbeidstidsordninger gjør det lettere for kvinner å kombinere jobb og familieliv. Foto:

Av

Likestillingen har skutt fart under de blå, mener arbeidsminister Anniken Hauglie (H).

DEL

– Tallene viser at det blir mer likestilling i arbeidslivet under denne regjeringen. Utviklingen er gledelig, fastslår Hauglie overfor NTB.

Tok skammelig feil

Hun viser til at 62.000 flere kvinner jobber heltid enn ved regjeringsskiftet i 2013. Andelen heltidsansatte kvinner har økt med 4 prosentpoeng i samme periode. Under de rødgrønne var økningen fra 2008 til 2013 til sammenligning på 2 prosentpoeng

– Alle som skremte med at likestillingen kom til å bli satt i revers med Høyre og Frp ved roret, har tatt skammelig feil, mener Hauglie.

Hun trekker også fram at 32.000 færre mødre jobber deltid nå enn ved regjeringsskiftet i 2013. I tillegg er det såkalte sysselsettingsgapet redusert, fra et nivå på rundt 5 til 4,5. Dette er tallstørrelsen man finner når man trekker kvinners sysselsettingsandel fra menns.
 

– Lettere

Ifølge arbeidsministeren gjør fleksible og moderne arbeidstidsordninger det lettere for kvinner å kombinere jobb og familieliv.

– Full barnehagedekning, og gratis kjernetid og SFO til familier med dårligst råd, er med på å legge forholdene til rette for at flere kvinner kan jobbe mer, sier hun.

Lønnsutviklingen går også i riktig retning, mener arbeidsministeren. Men lønnsgapet mellom menn og kvinner ser ikke akkurat ut til å tettes i rasende fart: Heltidsansatte kvinner har nå en lønn som tilsvarer 88,1 prosent av menns, mot 87,9 prosent i 2013.

Samtidig har Norge rykket noen plasser ned til nummer fire på lista over land i EU- og EØS-området med høyest sysselsetting blant kvinner. Foran oss ligger Island, Sveits og Sverige.

Saken fortsetter under bildet.

Arbeidsminister Anniken Hauglie har gjort noen endringer i regjeringens arbeidslivspolitikk, som kan gi resultater ved valget i september.

Arbeidsminister Anniken Hauglie har gjort noen endringer i regjeringens arbeidslivspolitikk, som kan gi resultater ved valget i september. Foto:


 

Flere ledere

Hauglie gleder seg også over at det siden 2013 er blitt 31.000 flere kvinnelige ledere i offentlig og privat sektor. Til sammenligning ble det i samme periode rekruttert 24.000 mannlige ledere.

I regjeringsplattformen slås det fast som en målsetting at ledergruppene i statlige selskaper, direktorater og statsetater skal bestå av minst 40 prosent av begge kjønn.

– Jeg har tro på eksemplets makt, sier Hauglie.

Hun viser til at landets statsminister, utenriksminister og finansminister er kvinner, at de tre regjeringspartiene ledes av kvinner og at organisasjonene i arbeidslivet også er dominert av kvinner.

– Det viser unge kvinner at det i Norge ikke er grenser for hvor langt man kan nå, hvis man er flink nok og jobber hardt, hevder hun. At kvinner for noen år tilbake passerte menn på utdanningsstatistikken er et annet forhold Hauglie trekker fram.

413.000 kvinner og 271.000 menn har nå minst fire års universitets- og høyskoleutdanning. (ANB-NTB)

Artikkeltags