Fylkesrådmannen har klaget på rivevedtaket av Hølen skoles funkisbygning fra 1935, og ba om at rivingen ikke måtte realiseres før Akershus fylketsutvalg fikk uttale seg om saken. Saken kommer på fylketsutvalgets bord i dag. Da blir skolens videre skjebne beseglet.

Byggekomiteen går inn for riving fordi bygningen er gammel, slitt og dårlig inneklima har trolig ført til helseplager for elever og lærere. Å ta vare på bygningen vil gå utover utearealene. Fylkesrådmannen mener at bygningen er svært verneverdig, ikke minst fordi det er et godt vitne på 1930-tallets byggeskikk.