Budkrig om enebolig i Follo – solgt nesten 2 millioner kroner over takst

Eneboligen i Ås var priset til 7 millioner kroner, men ble solgt for 8,75 millioner kroner denne uken.