Vestbys innbyggere skal få bestemme hvem som skal få denne prisen for 2019

Hvilket bygg mener du bør få tildelt Vestby kommunes Byggeskikkpris? Kommunens innbyggere inviteres igjen til å stemme fram sine favoritter.