Bjørnestad gård på Pepperstad overdratt for 8,3 millioner

Bjørnestad var én av 36 eiendommer i Vestby kommune som ble overdratt i løpet av årets første måned. Her er hele listen.