Alexandra soner i «gangsterhuset» - soner sammen med 15 andre i dette huset

– Livet her kan ikke sammenlignes med det livet vi hadde i Bergen fengsel.