Her bygges det en etasje hver uke

På toppen av Sole reiser det seg nå en åtte etasjer høy blokk. På åtte uker skal Stjerneblokka være på plass.