Ønsker et tettere samarbeid med lokale foreninger og lag

– Det er gledelig at så mange stilte på møtet og viser interesse, sier avdelingsleder Susanne Juhl Carlsen ved CatoSenteret i Son.