Vi er nå inne i den kalde årstiden som innebærer en sterk økning i strømforbruket, og økt belastning på gamle og nedslitte elektriske anlegg øker brannrisikoen. Feil på det elektriske anlegget i boligen er den viktigste årsaken til brann, i tillegg til uforsiktig bruk av elektriske apparater. Mer enn hver tredje nordmann har ikke hatt kontroll av det elektriske anlegget i sin bolig. Hver dag er det mer enn 50 branntilløp i Norge, og i fjor omkom 46 mennesker i Norge på grunn av brann.

– Vaskemaskiner, tørketromler og oppvaskmaskiner er blant de hyppigste kildene til boligbranner med elektrisk årsak, og de bør kun brukes under oppsyn. Å starte denne type elektriske apparater for deretter å legge seg til å sove, kan være livsfarlig, sier Frode Remvang, leder av Det lokale eltilsyn (DLE) i Hafslund Nett.

Lad elektronikk under tilsyn

– Lading av små-apparater, som for eksempel mobiltelefonen, om natten kan være en brannfelle. Under ladingen blir mobiltelefonen ofte varmere, og risikoen for at den kan antenne vil dermed øke. Dersom du har barn som har mobiltelefon eller oppladbare leker, er det viktig å ta forholdsregler. Enkelte leker har begrenset ladetid, og lading ut over denne tiden kan utsette lekene for overoppheting som kan føre til branntilløp, opplyser Remvang.

Trekk ut støpselet

Apparater som er utstyrt med termostat, som for eksempel kaffetraktere, vannkokere, strykejern og hårfønere, kan være typiske brannårsaker. Man bør alltid trekke ut støpselet på slike elektriske apparater når de ikke er i bruk. Alternativt bør det vurderes å installere urbrytere i stikkontaktene der slike apparater brukes.

Kontrollér det elektriske anlegget

– Elektriske anlegg som er eldre enn ti år bør kontrolleres. Installasjoner eldes over tid og får redusert funksjon. Alle bør se på stikkontaktene og sikringene sine på samme måte som bilen, og la en registrert elektroinstallatør gå over dem med jevne mellomrom og skifte deler som er slitt. Det er en enkel forsikring mot brann, sier Remvang, og minner om at det er eier av boligen som har ansvaret for at det elektriske anlegget er i orden, og for at anlegget ettersees jevnlig.

Frode Remvangs klare oppfordring er derfor:

– Bruk elektriske apparater under oppsyn, og trekk ut støpslet på apparater som kan utvikle varmegang når de ikke er i bruk. La fagfolk sjekke elanlegget ditt med jevne mellomrom, og sørg for å ha varslingsutstyr for røyk og ild montert i boligen. Slik kan antall boligbranner reduseres og menneskeliv spares.