HØLEN: – Dermed må vi ikke flytte elevene omgående, og vi får litt tid på oss til å vurdere hva vi skal gjøre med skolen, påpekte posisjonspolitikerne i gårdsdagens folkemøte i Hølen.

Sjokkvedtaket i formannskapet for noen uker siden om å rive Hølen skole og flytte elevene til Son skole tvert, skapte stor usikkerhet i Hølen.

Særlig fordi politikerne ikke samtidig lovet hørningene en ny skole.

Foreldrene krever dessuten at flyttingen av elevene blir bedre tilrettelagt. De mener derfor at det først bør skje etter sommerferien.

Politikerne gikk nå langt i å forsikre at elevene flyttes først til høsten.

– Og så må skolen finne løsninger for de barna som er disponerte for plager, for det er verst for noen, påpekte Tom Anders Ludvigsen (Ap).

Hørninger i lenker

Alle de syv partiene representert i kommunestyret stilte opp. Alle var enige om at Hølen skole ikke holder mål.

Samtlige forsikret om at skolen skal bestå – i en eller annen form. Mest sannsynlig går det mot riving og nybygg.

– River dere det eldste bygget, lenker jeg meg fast, innvendte hørningen Gunnar Aune.

Han mener det er et signalbygg for hele Hølen, og fikk støtte fra Henny Lilleby.

Det er det bygget som er karakterisert som det verste. I tillegg til at det lekker i førsteklassens rom.

– Det har det gjort siden bygget var nytt, påpekte leder av Hølen og Såner Vel, Guri Skjeltorp.

Overgangsløsninger

Det hersker altså bred enighet om at Hølen skole må prioriteres. Administrasjonen forutsetter at en rehabilitering av skolen kommer på om lag 40 millioner kroner.

– Bygger vi nytt, kan vi erfaringsmessig få en ny skole til om lag 45 millioner kroner, påpekte Ludvigsen i forhold.

Usikkerheten nå dreier seg om hvordan en skal løse overgangsfasen mellom ny og gammel skole.

– Vi må legge til rette for smidige løsninger, påpekte Ole Morten Geving (Sp).

Det er blant annet ønske om at gymsalen, som brukes av lag og foreninger, kan være i bruk i store deler av byggefasen.

– Og vi håper at småskolen kan være i Hølen så lenge som mulig, påpekte FAUs Ragnhild Borgerud.