Gå til sidens hovedinnhold

Folket frykter nedleggelse

Artikkelen er over 8 år gammel

Tariq Eide i Brukerrådet ved Vestby Dagsenter i Kleverveien frykter hva som skjer dersom rådet blir fjernet. – Ledelsen leker med livet vårt, utbryter han.

Det er klare gnisninger mellom ledelse og brukerrådet ved dagsenteret i Kleverveien i Vestby. Brukerne mener forholdene er blitt forverret på stedet og flere og flere velger å holde seg borte. De hevder at dagsenterets ledelse ikke lenger vil ha noe brukerutvalg, noe de hevder er lovpålagt i følge Helsedirektoratets lover og regler.

Tariq Eide, medlem av brukerutvalget og en av fire som har tatt kontakt med Vestby Avis, presiserer at brukerne ser på seg selv som medspillere av senteret – og ikke motspillere.

– Vi skal være med på alle nivåer, sier Eide på vegne av brukerne ved rehabiliseringssenteret i Kleverveien.

Han tillegger at de ikke lenger blir hørt.

– Vi vet dessuten at flere ansatte har fått munnkurv, tilføyer Tove Lohnbauer og Karin Sjølie.

De forklarer at ledelsen ønsker at de heretter kaller seg for en trivselsgruppe og mistenker at denne betegnelsen ikke faller inn under loven om brukerpåvirkning. De har flere eksempler på endringer som de mener er blitt til det verre for brukerne. Sommerfesten som har vært arrangert hvert år siden oppstarten i 2002 har man ikke hørt noe om i år.

Ledelsen i dagsenteret på Kleverveien tilbakeviser påstandene fra de fire brukerne.

Trine Dreyer og Rene Gjøg er henholdsvis overordnet leder for rehabilitering og habilitering og leder for psykiatri- tjenesten ved dagsenteret og de kjenner seg ikke igjen i uttalelsene fra de fire i brukerutvalget.

– Ledelsen ved rehabiliteringsavdelingen er ikke av den oppfatning av at det er gnisninger med brukerrådet og beklager at enkelte brukere oppfatter det slik. Det har vært kommunikasjon vedrørende forskjellen på Rådet for funksjonshemmede, oppnevnt av kommunestyret, og det å ha et brukerråd/ trivselsutvalg i psykisk helsetjeneste. Et brukerråd/ trivselsutvalg kan bidra til økt trivsel og aktiviteter i regi av brukerne som mottar tjenester; Rådet for funksjonshemmede er valgte representanter fra Kommunestyret og interesseorganisasjonene som Mental helse, LHL, FFO og lignende, påpeker Trine Dreyer.

Les mer i dagens papirutgave!