Den nye studentbyen til 500 millioner tar form i Ås – 295 hybler skal stå klare til sommeren

Allerede til neste høst skal nesten 300 studenter flytte inn i de første blokkene i Skogveien.