Det bor 2145 fattige barn i Follo. Det er en økning på 32 prosent på fem år

Av

Tall fra Bufdir avslører at det er klar økning i antall fattige barn i Norge. Tall fra 2013 til 2017 viser også en negativ trend i Follo.