Fred. Olsen-skip med rekordseilas i Korintkanalen

På det smaleste var det under to meter fra kanalens bredde til skipet.