Mot 15 stemmer fikk posisjonen vedtatt sin innstilling om å gå for en rimeligere løsning med oppussing og litt nybygg framfor en helt ny skole.

30 millioner blir satt av til et nybygg på 500 kvadratmeter og to millioner til oppussing av de gamle lokalene.

Debatten varte i to og en halv time og det var nok en gang klare tendenser til verbalt munnhuggeri mellom Høyre/FrP og opposisjonens Tom A. Ludvigsen (Ap) og Ole M. Geving (Sp). Bak i salen satt en rekke Hølen-tilhørere som ikke ga noe spesielt uttrykk for den helt store gleden over utfallet.

Mer i torsdagens papirutgave!