Rådmannen: - Tiden har gått fra Garder skole

Rådmann Sjur Authen mener det ikke vil være mulig å oppfylle dagens krav til opplæringsmiljø og skolemiljø på Garder skole.