Planlegger tre nye boliger i Garder de neste 21 årene

I de kommende årene planlegges det bygging av tusenvis av nye boliger i Vestby, men bare en håndfull i Garder.