I kommunestyret ble det fattet et vedtak på at 30 millioner blir satt av til et nybygg på 500 kvadratmeter og to millioner til oppussing av de gamle lokalene til Hølen skole.

Dette er teksten referansegruppa til Hølen skole nå har lagt ut og har sendt til gruppelederne i kommunestyret og til administrasjonen i kommunen:

"Vedrørende endelig vedtak i mandagens kommunestyremøte:...Referansegruppa for nye Hølen skole er fornøyd med at det er blitt fattet et vedtak som får nye Hølen skole raskt opp igjen. Som alle vet ble ikke vedtaket i henhold til våre siste innspill, men vi har tatt til oss alle forsikringer om rask oppstart -og fremdrift, brukermedvirkning og fokus på gode løsninger.

Denne saken har skapt stort engasjement og mange følelser i lokalmiljøet, og det er godt for Hølen at saken nå skal over i en ny fase med et nytt fokus. Som dere vet har referansegruppa lagt ned mye arbeid i denne saken, og det fortsetter vi gjerne med. Vi ser derfor fram til et godt samarbeid, slik at vi kan få til en best mulig skole i henhold til vedtaket som ble fattet.

Vi gleder oss nå til at ny skole står klar, forhåpentligvis til høsten 2014!"

mvh

Referansegruppa for Hølen skole

Gro Fyhri

Niels Nickelsen

Kjersti L. Mørk

Ole Thomas Evensen

Birger Bache-Mathiesen

Pål Aslak Haglerød